סיום מרשים לאליפות מוצלחת
בברלין הוכתר מלך המרתון החדש של ישראל
מקום 5 לחנה מיננקו בגמר המשולשת
הנצחת גרטל למברט