היסטוריה אגודתית בשנות ה-2000
אסיפה כללית ב-21.6.18
ירידה מדקה ב-400 מ' משוכות נשים
קריטריונים לגואדיה ו-וורקו